Looman Architecten

Het architectenburo bestaat ruim 25 jaar in Zeewolde . Tot eind 2005 onder de naam “Kloosterman en Looman Architecten Bna” en vanaf 2006 als Looman Architecten Bna. Het Buro wordt gedragen door een ervaren architect en bouwkundig ingenieurs.

Centraal in Nederland

Ons werkgebied ligt in midden Nederland, met nadruk op de regio Flevoland en Gelderland.
Wij zijn gespecialiseerd in eenmalige opdrachten, de “specials”; bedrijfshuisvesting voor banken, kantoren, productiebedrijven, gezondheidszorg, sport en ballet, in de omvang van 200 tot 4000 m2 vloeroppervlak.

Specialisme

Ons 2e specialisme zijn woningbouwprojecten voor corporaties en zorginstellingen met projecten tussen de 12 en 120 eenheden.
Ons 3e specialisme is het vorm- geven aan haalbaarheids studie’s op allerlei schaalnivo’s en het meedingen in prijsvragen.

Werkwijze

Onze werkwijze wordt gedragen door grondige voorstudie’s, analyse van programma, budget, regelgeving, en de eigenschappen van de bouwlocatie’s. De projecten worden door ons begeleid vanaf de schetsfase tot en met de eindoplevering. Afhankelijk van de complexiteit van de opgave wordt ook in bouwteams gewerkt met diverse vakspecialisten.